Consultanta Accesare si Management Fonduri Europene & Finantări Nerambursabile

Obține o ofertă de servicii pentru asistența în vederea accesării unui plan de finanțare. 

Etapele de parcus şi Detalierea Serviciilor 

Etapa 1 – Identificarea şi Analiza Oportuniţătilor de Finanţare

◦ Analiza planului de dezvoltare/ a planului de afaceri şi a implementării acestuia,
◦ Analiza documentelor financiar-contabile,
◦ Oferim consultanţă de specialitate în vederea optimizării fiscale / financiar-contabile,
◦ Identificăm cele mai bune soluții de finanţare şi pentru asigurarea co-finanţării necesare accesării de fonduri nerambursabile oferite prin instrumente structurale, fonduri europene / finanţări guvernamentale nerambursabile, grant-uri internaţionale, credite, atragerea de investitori conform prevederilor legii angel-investors sau prin listarea pe piața de capital,
◦ Facem o estimare a gradului de succes şi a punctajului ce poate fi obtinut în urma
evaluării tehnice în cadrul programelor de finanţare identificate anterior.

Etapa 2 – Întocmirea documentaţiei pentru atragerea finanţării

◦ Consultanţă de specialitate în domeniul managementului de proiect (managementul
intern şi extern al proiectului),
◦ Întocmirea dosarului pentru accesarea programelor de finanţare prin întocmirea
planului de afaceri cerut de finanţator dacă este cazul şi a tuturor documentelor ce
alcătuiesc dosarul de finanţare,
◦ În cadrul acestei etape va trebui să lucrăm în colaborare în mod susţinut împreună cu managerul de proiect şi/ sau administratorul afacerii,
◦ După întocmirea completă a documentației şi a dosarului de finanţare aceasta va fi depus spre finanţare conform modalităţilor specificate de finanţator.

Etapa 3 – Asistență pentru Implementarea proiectului și postimplementare

Serviciile de consultanţă oferite în cadrul implementării proiectului sunt următoarele:

◦ Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea documentației necesare pentru plata anticipată sau decontul plăţilor efectuate în cadrul proiectului,
◦ Asistenţă şi consultanţă de specialitate pentru organizarea achiziţiilor publice necesare în cadrul proiectului,
◦ Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea rapoartelor de progres şi a raportului final.

PS: oferim asistenţă şi consultanţă pentru managementul proiectul şi al afacerii.

Misiunea noastră este de a construi fundația pentru un viitor mai sigur

Atunci când mergi pe un drum pe care ai putut să îl previzionezi, fiecare pas este sigur. Alege să ai o planificare calendaristică a unui plan de afaceri.

error: Content is protected !!