Ministerul Antreprenoriatului și Turismului face publică procedura finală de implementare a programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation – ROMÂNIA, precum și a anexelor acesteia!

Descarca Grila Preliminara StartupNation 2022
Procedura detaliata poate fi descarcata mai jos sau consultanta aici:

Editia 2022 Startup Nation / StartUp Romania | Grila preliminara evaluare punctaj + CAEN-uri eligibile si Ghidul Solicitantului v. consolidat

Textul de mai jos prezinta informațiile publice disponibile la data mai sus menționată. Informațiile la zi cu Textul Complet sau Actualizat si Anexele se pot descarcă de pe site-ul finanțatorului.
Documentele de mai jos se descarca direct de pe site-ul Ministerului


Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA

Formular de înscriere (Pilon I)

Declarație pe propria răspundere

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Calcul pentru întreprinderile partenere sau legate

Lista AIMMAIPE

Acord de finanțare

Cerere tip de rambursare a ajutorului de minimis

Formular de decont

Cerere-tip de renunțare totală sau parțială la finanțare pentru care există decizie privind acceptarea de principiu la finanțare

Model împuternicire

Documentele, în forma finală prezentată, au fost transmise spre publicare în Monitorul Oficial.

„Programul Start-Up Nation este una dintre cele mai așteptate măsuri gestionate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului! Am încredere că, împreună cu STS, vom putea anunța cât mai curând deschiderea oficială. Până atunci, antreprenorii care doresc să aplice pentru ediția din acest an își pot pregăti din timp cererile de finanțare, pe baza documentelor publicate astăzi. Totodată, mulțumim reprezentanților mediului de afaceri, care au contribuit semnificativ la definitivarea acestora”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Prin intermediul programului Start-up Nation România, antreprenorii pot beneficia de granturi pentru firmele nou înființate, în condițiile prevăzute în procedura de implementare. Cererile vor fi finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Înscrierea proiectelor, în vederea obținerii finanțării, se va efectua exclusiv online pe platforma granturi.imm.gov.ro. Data de lansare se va comunica pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

În perioada 2022-2027, se estimează acordarea un ajutor în valoare totală de 11.000.000.000 lei. Pentru anul curent, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 520.031.000 lei, din care 500.000.000 lei pentru Pilonul I Start-up Nation România și 20.031.000 lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora.

Aplicanții nu vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului. Se estimează un număr de 50.000 de beneficiari pentru Pilonul I Start-up Nation România și 5.000 pentru Pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Oferta Servicii de Consultanță

Serviciile de Asistenta si Consultanta includ:

N

Consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare si asistenta la depunerea proiectului

N

Consultanta si asistenta pentru implementarea implementarea activitaților proiectului si atingerea rezultatelor planificate

N

Urmarirea și respectarea graficului de implementare din cererea de finanțare

N

Suport/ asistență în întocmirea documentelor premergătoare achiziției

(referate de necesitate, note de fundamentare, caiet de sarcini)

N

Suport/asistență pe perioada derulării procedurii de achiziție

N

Asistenta la intocmirea documentatiei pentru obtinerea de finantare bancara de tip cretide punte

N

Urmărirea respectării contractului de finanțare

N

Suport în completarea și depunerea rapoartelor de progres

N

Suport în pregătirea cererilor de plată, de rambursare

$$$

Alege pachete de Servicii sau Tarife standard

error: Content is protected !!