2024 – 2025 Pragurile Valorice pentru Achiziții Publice au fost modificate după cum urmează ..

NOTIFICARE cu privire la

modificări ale pragurilor aplicabile procedurilor de achiziție publică

Sursa: Agenția Națională pentru Achiziții Publice
https://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-modificari-ale-pragurilor-aplicabile-procedurilor-de-achizitie-publica-2/

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, din data 16 noiembrie 2023, au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 2023/2495, nr. 2023/2496, nr. 2023/2497 și nr. 2023/2510 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE si 2014/25/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național.

Aceste modificări ale Directivelor sus-menționate vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024 și sunt aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor și se aplică direct în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

Legea nr. 98/2016

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2495 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului

PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023 ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024
Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (Art. 4 din Directiva 2014/24/UE)
Lit. a)Lucrări26 093 012 lei (5 382 000 EUR) Lit. a)Lucrări27 334 460 lei (5 538 000 EUR)
Lit. b)Produse și servicii678 748 lei (140 000 EUR) Lit. b)Produse și servicii705 819 lei (143 000 EUR)
Lit. c)Produse și servicii AC regionale/locale1 042 363 lei (215 000 EUR) Lit. c)Produse și servicii AC regionale/locale1 090 812 lei (221 000 EUR)
Lit. d)Servicii sociale și alte servicii specifice3 636 150 lei (750 000 EUR) Lit. d)Servicii sociale și alte servicii specifice3 701 850 lei (750 000 EUR)
Art. 6 din Legea nr. 98/2016 (Art. 13 din Directiva 2014/24/UE)
Alin. (1) lit. b) din lege (lit. a) din Directivă)Lucrări26 093 012 lei (5 382 000 EUR) Alin. (1) lit. b) din lege (lit. a) din Directivă)Lucrări27 334 460 lei (5 538 000 EUR)
Alin. (3) lit. b) din lege (lit. b) din Directivă)Servicii1 042 363 lei (215 000 EUR) Alin. (3) lit. b) din lege (lit. b) din Directivă)Servicii1 090 812 lei (221 000 EUR)
Art. 19 lit. a) din Legea nr. 98/2016 (Art. 5 alin. (10) din Directiva 2014/24/UE)
Produse și servicii – loturi387 856 lei (80 000 EUR) Produse și servicii – loturi394 864 lei (80 000 EUR)
Lucrări – loturi4 848 200 lei (1 000 000 EUR) Lucrări – loturi4 935 800 lei (1 000 000 EUR)

Legea nr. 99/2016

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2496 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului

PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023 ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024
Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 (Art. 15 din Directiva 2014/25/UE)
Lit. a)Produse și servicii2 089 574 lei (431 000 EUR) Lit. a)Produse și servicii2 186 559 lei (443 000 EUR)
Lit. b)Lucrări26 093 012 lei (5 382 000 EUR) Lit. b)Lucrări27 334 460  lei (5 538 000 EUR)
Lit. c)Servicii sociale și alte servicii specifice4 848 200 lei (1 000 000 EUR) Lit. c)Servicii sociale și alte servicii specifice4 935 800 lei (1 000 000 EUR)
Art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 (Art. 16 alin. (10) din Directiva 2014/25/UE)
Produse și servicii – loturi387 856 lei (80 000 EUR) Produse și servicii – loturi394 864 lei (80 000 EUR)
Lucrări – loturi4 848 200 lei (1 000 000 EUR) Lucrări – loturi4 935 800 lei (1 000 000 EUR)

Legea nr. 100/2016

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2497 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului

PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023 ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024
Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 (Art. 8 alin. (1) din Directiva 2014/23/UE)
Lit. a)Concesiuni de lucrări și/sau de servicii26 093 012 lei (5 382 000 EUR) Lit. a)Concesiuni de lucrări și/sau de servicii27 334 460 lei (5 538 000 EUR)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2510 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului

PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023 ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024
Art. 134 alin. (2) și art. 136 din O.U.G. NR. 114/2011 (Art. 8 din Directiva 2009/81/CE)
Produse și servicii431 000 EUR Produse și servicii443 000 EUR
Lucrări5 382 000 EUR Lucrări5 538 000 EUR

Precizăm că Regulamente delegate (UE) nr. 2023/2495, nr. 2023/2496, nr. 2023/2497 și nr. 2023/2510 ale Comisiei Europene, precum și Comunicarea Comisiei nr. C/2023/902 privind valorile corespunzătoare ale pragurilor în monedele non-euro ale statelor membre ale UE sunt disponibile la următoarele link-uri:

  • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2495 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj;

  • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2496 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AL_202302496;

  • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2497 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AL_202302497;

  • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2510 AL COMISIEI

de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AL_202302510;

  • COMUNICARE Comisiei nr. C/2023/902 – Valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC_202300902.

error: Content is protected !!