SESIUNEA II / 2023

A fost publicat ghidul AFCN pentru proiecte culturale, sesiunea a doua, martie 2023.

Pentru fiecare arie tematică au fost definite cinci priorități specifice, din care se vor alege trei, care vor fi punctate în procesul de evaluare, după cum urmează:

ARTE VIZUALE

 • Susținerea producției și/sau a cercetării artistice;
 • Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale;
 • Promovarea artei în spații alternative;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție.
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;

TEATRU

 • Susținerea producției și/sau a cercetării artistice;
 • Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale;
 • Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție.
 • Adresarea către publicul tânăr.

PROMOVAREA CULTURII SCRISE

 • Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură;
 • Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială;
 • Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
 • Medierea întâlnirilor cu creatorii și/sau susținerea dialogului cu literatura minorităților;
 • Organizarea întâlnirilor cu traducătorii și/sau susținerea dialogului cu literatura
  mondială.

PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 • Susținerea cercetării și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului și sprijinirea demersurilor educative;
 • Contribuția la procese sustenabile pentru regenerare urbană sau rurală;
 • Identificarea de soluții inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/sau european;
 • Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv susținerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor.

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL

 • Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internațional;
 • Promovarea elementelor înscrise de România în lista reprezentativă a
  patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, ca expresie vie a comunităților locale;
 • Identificarea de soluții inovatoare pentru documentarea și arhivarea
  patrimoniului imaterial;
 • Facilitarea dialogului între generații;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului, inclusiv prin adaptarea activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare în mediul digital.

MUZICĂ

 • Susținerea producției și/sau a cercetării muzicale/muzicologice;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
 • Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale;
 • Adresarea către publicul tânăr;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură.

DANS

 • Susținerea producției și/sau a cercetării coregrafice;
 • Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție ;
 • Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice;
 • Susținerea și consolidarea sectorului coregrafic din România.

PROIECTE CU CARACTER REPETITIV

 • Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital.
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție;
 • Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România;
  Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului.

 

ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII

 • Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale;
 • Susținerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entități din afara scenei artistice;
 • Activarea culturală și comunitară în spații alternative;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului.

INTERVENȚIE CULTURALĂ

 • Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 • Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței;
 • Promovarea dezvoltării sustenabile;
 • Activarea culturală și comunitară în spații alternative.

EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
  Promovarea incluziunii, diversității și a toleranței;
 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 • Promovarea educației continue;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor educaționale la platforme diverse de
  prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital.

Cum se depune un proiect pe Platforma AFCN

N

Teatru

N

Muzica

N

Dans

N

Arta Digitala si Noile Media

N

Interventie Culturala

N

Educatie prin Cultura

N

Patrimoniu Cultural Material

N

Patrimoniu Cultural Imaterial

N

Promovarea Culturii Scriese

N

Proiecte cu caracter repetitiv

error: Content is protected !!