Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor 

Transformarea digitală a proceselor de lucru ale întreprinderilor (de ex. utilizarea tehnologiilor digitale pentru automatizarea proceselor de lucru, utilizarea datelor pentru managementul dinamic al activelor și un leadership predictiv/prescriptiv, utilizarea/dezvoltarea platformelor locale pentru vânzarea de produse/servicii, dezvoltarea de noi servicii digitale.

Apelul lansat este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Ținta 263: Investiția 3.1 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor.

Abordarea noastra

Discutam telefonic, ne vedem online sau chiar ne intalnim fata in fata si incercam sa aflam nevoie de finantare.

Revenim cu o serie de surse de finantare.

Alegem impreuna cel mai bun mix de finantare pentru a putea beneficia atat de finalizarea proiectului, precum si de continuitate in realizarea activititatilor, dupa finalizarea finantarii.

Stabileste o intalnire, prin pagina de contact.

Servicii

Oferim Servicii de Asistență pentru implementarea proiectelor si servicii de Consultanta pentru Management si Afaceri precum si in domeniul Accesării Fondurilor Europene/ Finanțărilor Nerambursabile

Servicii prin parteneri

Oferim servicii de realizare plan de afaceri, studiu de prefezabilitate, a proiectului tehnic si pentru alte tipuri de finantari cum ar fi crowdfunding sau pentru venture capital.

Criterii de eligibilitate

In functie de fiecare ghid de finantare, pot aplica: SRL-uri, ONG-uri, fundatii, institutii neguvernamentale din Romania sau instituții publice de tip scoli, gradinite, licee, biblioteci sau cu rol social, etc.

În cadrul acestui ghid întreprinderile eligibile sunt IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
  sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
  au înregistrat profit din exploatare (>0) în anul 2022;
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului ghid;
 • nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 • nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, în anul 2022, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid;
 • nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
 • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 • nu desfășoară comerț sexual;
  nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 • nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 • solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în prezentul ghid.
  se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere.
 • La data semnării contractului de finanțare solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
 • Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.
 • În cazul în care Raportul tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, în urma implementării proiectului de digitalizare, cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.
error: Content is protected !!